فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 
  • نشان استاندارد ایران
  • نشان استاندارد ایزو 9001
  • نشان استاندارد ایزو 14001
  • نشان استاندارد ایزو 18001

ارزیابی تأمین کنندگان

انتخاب تامين كننده مناسب يكي از اساسي ترين مسائل زنجيره تامين سازمانها بوده، در واقع هدف از ارزیابی و انتخاب تامين كننده، دستیابی به کیفیت مطلوب همراه با قیمت مناسب و سایر الزامات و معیارهای مورد نظر سازمان می باشد.

supplier-chart