فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 
 • نشان استاندارد ایران
 • نشان استاندارد ایزو 9001
 • نشان استاندارد ایزو 14001
 • نشان استاندارد ایزو 18001

سرانه آموزشی

واحد آموزش در نیمه دوم سال 91 در زمینه ی اجرای دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی به فعالیت خود شروع نموده و در این راستا با هدف ارتقاء فرهنگ سازمانی پیش می رود. دوره های آموزش در این مرکز به چند دسته تقسیم شده اند :

 • آموزشهای عمومی (فنی)
 • آموزشهای مدیریت منابع انسانی
 • آموزشهای سازمانی
 • آموزشهای تخصصی (فنی)

که در این راستا کمیته آموزش جهت بررسی و تبادل نظر بین اعضاء در امورات واحد آموزش تصمیم گیری می نماید.

سرانه آموزشی در 6 ماهه دوم سال 92

02

 

سرانه آموزشی در 6 ماهه اول سال 92

01