فرصت های شغلی

شغلجنسیتمحل خدمتسابقهمدرک تحصیلیتوضیحات
کارشناس بازرگانیمرد - زنتبریز محل کارخانه شهرک سلیمی2 سالحداقل کارشناسروابط عمومی بالا-تسلط کامل به یکی از زبان های انگلیسی، عربی - تسلط به آفیس
مونتاژ کار و جوشکارمردتبریز محل کارخانه شهرک سلیمی1 سالحداقل دیپلمسابقه در جوشکاری و مونتاژکاری -هوابرش - برش ریلی - آشنایی با ماشین افزار و توانایی استفاده از ابزارهای اندازه گیری و نقشه خوانی
کارشناس مالیمرد-زنتبریز محل کارخانه شهرک سلیمی3 سالحداقل کارشناسآشنایی کامل به مباحث حسابداری- تسلط کامل به آفیس- تسلط به نرم افزار حسابداری راهکاران
کارشناس فروشمرد - زنتبریز محل کارخانه شهرک سلیمی2 سال
حداقل کارشناس
 روابط عمومی بالا- تسلط به آفیس

فرم استخدام

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393