فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 
 • نشان استاندارد ایران
 • نشان استاندارد ایزو 9001
 • نشان استاندارد ایزو 14001
 • نشان استاندارد ایزو 18001

تعامل با دانشگاه و مراکز پژوهشی

الف ) به منظور ایجاد، گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی و پژوهشی و نیز انجام پروژه های تحقیقاتی و مهندسی و نیز ارتقاء رابطه صنعت و دانشگاه ، تفاهم نامه های همکاری ما بین شرکت فولاد مهر و دانشگاه های معتبر استان به شرح ذیل منعقد گردید:

 • دانشگاه تبریز
 • دانشگاه صنعتی سهند در تاریخ 1391/07/01
 • دانشگاه صنعتی شهید مدنی آذربایجان در تاریخ 1391/10/04
 • دانشگاه مواد دانشگاه صنعتی سهند در تاریخ 1392/10/16
 • دانشگاه شهیدمدنی در تاریخ 1391/12/20
 •  

 

ب) افتتاح دفتر ارتباط با دانشگاه ، به منظور حضور اساتید و پژوهشگران  دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در محل کارخانه و استفاده از خدمات متقابل علمی و فنی در تاریخ 1392/03/01

 03

04

 

 

ج) عقد قرارداد همکاری با مرکز جهاد  دانشگاهی استان به منظور استفاده از خدمات علمی، فنی و مهندسی و نیز برخورداری پرسنل از خدمات پزشکی و آزمایشگاهی مناسب

 

 01

02