فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/02/29

یکشنبه 29 اردیبهشت 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه790,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه800,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه900,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,070,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,500,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,640,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,890,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,130,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,190,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,800 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,980 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,830 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,830 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,940 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,940 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,940 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,940 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,940 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,940 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,940 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,040 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.447,050کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.57,150کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.57,150کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.57,150کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 77،100کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 97،100کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.57،100کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 167،050کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 177،050کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 157،050کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 197،160کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 287,160کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 277,050کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 237،050کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,250 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,250 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,250 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,250 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,250 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,250 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,500 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,500 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،780 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،780 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،780 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،780 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،550 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،550 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,250 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,250 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,250 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,250 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,250 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,250 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,250 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو7,130 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,900 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،900 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,850 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,800 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,800 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,800 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,850 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,800 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,550 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,550 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,550 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5650 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5650 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5650 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5650 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5650 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،650 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11,000 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,000 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,450 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,450 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,450 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/02/25

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه810,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه820,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه917,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,088,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,510,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,655,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,910,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,160,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,220,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,800 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,180 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو5,040 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو5,040 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو5,080 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو5,080 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو5,080 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو5,080 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو5,080 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو5,080 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو5,080 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,180 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.447,150کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.57,250کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.57,250کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.57,250کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 77،200کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 97،200کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.57،200کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 167،150کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 177،150کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 157،150کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 197،150کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 287,260کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 277,150کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 237،150کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,350 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,350 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,350 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,350 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,600 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,600 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،650 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،650 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,350 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,350 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,350 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,350 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,350 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,350 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,350 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو7,330 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,950 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو7،000 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,950 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,850 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,850 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,850 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,850 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,850 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,550 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,550 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,550 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5750 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5750 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،850 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11,150 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,200 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,900 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,900 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,700 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,050 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/02/22

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه780,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه820,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه910,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,075,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,510,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,615,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,885,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,100,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,195,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,800 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,190 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو5,000 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو5,000 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو5,070 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو5,070 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو5,070 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو5,070 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو5,070 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو5,070 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو5,070 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,160 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.447,150کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.57,250کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.57,250کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.57,250کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 77،200کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 97،200کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.57،200کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 167،150کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 177،150کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 157،150کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 197،150کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 287,260کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 277,150کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 237،150کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,350 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,350 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,350 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,350 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,600 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,600 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،880 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،650 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،650 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,350 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,350 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,350 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,350 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,350 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,350 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,350 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو7,330 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,950 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو7،000 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,950 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,850 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,850 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,850 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,850 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,850 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,550 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,550 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,550 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5750 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5750 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،850 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11,150 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,200 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,900 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,900 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,700 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,050 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/02/19

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه795,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه863,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه950,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,120,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,550,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,680,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,955,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,160,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,145,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو6,100 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,410 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو5,230 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو5,230 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو5,270 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو5,270 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو5,270 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو5,270 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو5,270 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو5,270 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو5,270 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.447,250کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.57,350کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.57,350کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.57,350کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 77،300کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 97،300کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.57،300کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 167،250کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 177،250کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 157،250کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 197،250کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 287,360کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 277,250کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 237،250کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,350 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,350 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,350 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,350 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,600 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,600 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,350 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,350 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,350 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,350 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,350 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,350 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,350 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو7,470 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو7,100 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو7،100 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,930 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,930 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,930 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,930 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,930 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,930 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,700 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,700 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,700 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5750 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5750 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،300 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11,000 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,200 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,650 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,550 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,650 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/02/17

دوشنبه 17 اردیبهشت 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه770,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه860,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه947,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,110,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,545,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,645,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,945,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,150,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,140,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو6,100 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,370 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو5,220 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو5,220 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو5,270 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو5,270 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو5,270 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو5,270 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو5,270 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو5,270 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو5,270 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.447,480کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.57,580کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.57,580کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.57,580کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 77،530کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 97،530کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.57،530کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 167،480کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 177،480کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 157،480کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 197،480کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 287,590کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 277,480کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 237،480کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,350 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,350 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,350 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,350 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,350 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,600 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,600 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو7،050 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,350 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,350 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,350 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,350 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,350 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,350 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,350 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو7,470 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو7,100 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو7،100 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,930 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,930 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,930 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,930 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,930 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,930 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,700 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,700 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,700 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5750 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5750 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5750 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،300 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11,000 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,200 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,650 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,600 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,550 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,650 

 • پروفیل های چهارچوب
  پروفیل های چهارچوب
 • پروفیل های درب و پنجره
  پروفیل های درب و پنجره
 • پروفیل های قوطی مستطیل
  پروفیل های قوطی مستطیل
 • پروفیل های قوطی مربع
  پروفیل های قوطی مربع
 • انواع لوله
  انواع لوله
 • ورق شیت
  ورق شیت
 • پروفیل های زد (Z)
  پروفیل های زد (Z)
 • reinforcing
  reinforcing
 • industrial profile
  industrial-profile
 • wire
  wire
 • ccustom-made
  custom-made
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393