فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1397/12/22

چهارشنبه 22 اسفند 1397

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه818,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه823,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه965,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,260,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,427,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,560,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,770,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,000,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,300 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,780 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,630 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,630 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,620 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,620 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,620 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,620 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,620 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,620 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,620 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,720 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,830کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.55,930کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.55,930کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.55,930کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 75،880کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 95،880کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.55،880کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،830کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،830کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،830کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،830کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 285,940کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,830کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،830کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,730 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,630 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,630 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,630 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,630 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,630 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو5,800 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو5,800 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،000 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،000 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،000 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،000 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,420 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,700 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,700 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,700 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,700 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,700 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,700 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,700 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو5,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,800 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،800 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,800 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,800 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,800 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,800 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,800 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,400 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5220 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5220 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،600 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,850 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,200 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1397/12/19

یکشنبه 19 اسفند 1397

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه813,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه823,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه955,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,274,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,425,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,570,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,783,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,010,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,300 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,730 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,530 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,530 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,650 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,650 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,650 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,650 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,650 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,650 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,650 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,750 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,800کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.55,900کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.55,900کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.55,900کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 75،850کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 95،850کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.55،850کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،800کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،800کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،800کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،800کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 285,910کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,800کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،800کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,730 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,630 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,630 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,630 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,630 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,630 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو5,800 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو5,800 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,420 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,700 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,700 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,700 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,700 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,700 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,700 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,700 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو5,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,800 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،800 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,800 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,800 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,800 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,800 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,800 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,400 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5220 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5220 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،400 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,050 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,780 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,600 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,650 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,700 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1397/12/15

چهارشنبه 15 اسفند 1397

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه820,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه853,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه980,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,320,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,455,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,615,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,820,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه2,985,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,500 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,800 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,700 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,700 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,870 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,870 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,870 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,870 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,870 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,870 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,870 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,960 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,860کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.55,960کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.55,960کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.55,960کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 75،910کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 95،910کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.55،910کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،860کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،860کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،860کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،860کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 285,970کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,860کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،860کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,830 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,830 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,830 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,830 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,830 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,830 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو5,900 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو5,900 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,850 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,420 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,800 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,800 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,800 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,800 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,800 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,800 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,800 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو5,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,800 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،800 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,800 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,800 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,800 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,800 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,800 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,400 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5220 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5220 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5220 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،400 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,050 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,780 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,600 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,650 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,700 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1397/12/11

شنبه 11 اسفند 1397

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه695,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه825,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه858,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه983,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,337,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,470,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,638,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,830,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه2,980,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,500 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,820 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,770 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,770 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,900 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,900 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,900 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,900 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,900 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,900 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,900 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,000 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,950کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,050کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,050کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,050کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،000کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،000کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،000کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،950کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،950کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،950کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،950کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,060کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,950کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،950کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,000 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,000 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,000 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,000 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,000 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,000 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,100 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,320 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,100 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,100 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,050 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6,050 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,550 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,370 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,000 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,000 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,000 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,000 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,000 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,000 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,000 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,100 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,000 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،200 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,000 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,250 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,100 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,100 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,000 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,000 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,600 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,600 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,700 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5500 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5500 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5500 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5500 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5500 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،400 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,750 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,050 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,780 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,600 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,650 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,700 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1397/12/08

چهارشنبه 08 اسفند 1397

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه720,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه848,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه890,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه983,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,298,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,500,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,590,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,830,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,020,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,500 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,930 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,830 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,830 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,900 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,900 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,900 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,900 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,900 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,900 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,900 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو5,000 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,950کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,050کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,050کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,050کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،000کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،000کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،000کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،950کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،950کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،950کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،950کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,060کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,950کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،950کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,000 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,000 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,000 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,000 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,000 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,000 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,100 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,320 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,000 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,000 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6,000 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6,000 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,370 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5,300 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,000 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,000 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,000 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,000 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,000 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,000 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,000 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,100 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,900 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،000 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,900 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,050 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,000 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,000 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,000 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,000 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,350 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,250 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,250 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5150 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5150 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5150 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5150 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5150 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،400 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,450 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,380 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,200 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,250 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,350 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,200 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 

 • پروفیل های چهارچوب
  پروفیل های چهارچوب
 • پروفیل های درب و پنجره
  پروفیل های درب و پنجره
 • پروفیل های قوطی مستطیل
  پروفیل های قوطی مستطیل
 • پروفیل های قوطی مربع
  پروفیل های قوطی مربع
 • انواع لوله
  انواع لوله
 • ورق شیت
  ورق شیت
 • پروفیل های زد (Z)
  پروفیل های زد (Z)
 • reinforcing
  reinforcing
 • industrial profile
  industrial-profile
 • wire
  wire
 • ccustom-made
  custom-made
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393