فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/04/24

دوشنبه 24 تیر 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه650,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه700,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه800,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه950,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,340,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,600,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,740,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,950,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,075,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,650 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,390 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,240 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,240 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,270 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,270 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,270 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,270 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,270 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,270 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,270 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,440 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,000کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,100کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,100کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,100کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،050کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،050کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،050کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،000کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،000کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،000کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،000کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,110کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,000کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،000کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,900 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,580 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,580 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,580 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,580 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,580 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،500 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.500 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,550 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,550 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,550 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,550 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,550 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,550 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,550 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,000 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,900 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،000 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,000 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,750 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,250 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,250 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,250 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,250 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,050 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,550 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,550 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،900 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,500 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/03/27

دوشنبه 27 خرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه760,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه750,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه850,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه995,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,430,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,635,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,830,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,070,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,150,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,150 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,770 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,590 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,590 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,650 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,650 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,650 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,650 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,650 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,650 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,650 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,840 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,600کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,700کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,700کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,700کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،650کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،650کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،650کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،600کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،600کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،600کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،600کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,710کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,600کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،600کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,950 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,950 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,950 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,950 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,950 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,950 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،200 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،200 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،200 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،200 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،000 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،000 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,930 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,930 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,930 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,930 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,930 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,930 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,930 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,650 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,550 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،550 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,550 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,250 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,250 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,250 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,250 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,250 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,050 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,050 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,050 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5450 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5450 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5450 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5450 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5450 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11،850 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,300 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,170 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,850 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,850 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,800 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/03/12

یکشنبه 12 خرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه780,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه770,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه870,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,020,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,460,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,650,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,860,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,090,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,180,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,700 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,960 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,810 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,810 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,800 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,800 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,800 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,800 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,800 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,800 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,800 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,900 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,620کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,750کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,720کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,720کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،670کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،670کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،670کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،620کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،620کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،620کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،620کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,730کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,620کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،620کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,100 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,100 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,100 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,100 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،400 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،350 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،350 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،350 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،200 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،200 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,100 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,100 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,100 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,100 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,100 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,100 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,100 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,830 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,600 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،650 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,550 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,300 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,300 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,300 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,300 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,300 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,350 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,350 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,350 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5550 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5550 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو11،850 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,300 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,400 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,000 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,000 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,000 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,900 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/03/08

چهارشنبه 08 خرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه770,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه780,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه880,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,045,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,470,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,620,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,850,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,090,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,175,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,700 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,010 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,880 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,880 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,820 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,820 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,820 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,820 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,820 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,820 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,820 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,920 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,750کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,850کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,850کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,850کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،800کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،800کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،800کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،750کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،750کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،750کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،750کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,860کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,750کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،750کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,100 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,100 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,100 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,100 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،520 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،250 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،250 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,100 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,100 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,100 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,100 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,100 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,100 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,100 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,750 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،750 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,500 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,500 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,500 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,500 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,500 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,300 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,300 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,300 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5550 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5550 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،150 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,550 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,700 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,300 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,350 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,300 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,250 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,200 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,200 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,250 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/03/07

سه شنبه 7 خرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه770,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه780,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه880,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,045,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,470,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,620,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,850,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه2,090,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,175,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو5,800 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو5,030 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,880 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,880 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,870 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,870 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,870 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,870 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,870 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,870 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,870 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,970 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,750کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,850کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,850کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,850کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،800کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،800کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،800کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،750کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،750کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،750کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،750کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,860کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,750کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،750کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو5,100 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو5,100 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو5,100 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو5,100 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو5,100 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،520 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،500 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،250 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو6،250 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو5,100 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو5,100 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو5,100 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو5,100 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو5,100 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو5,100 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو5,100 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,950 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو6,750 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو6،750 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو6,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو6,550 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو6,550 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو6,550 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو6,550 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو6,550 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو6,300 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو6,300 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو6,300 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5550 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5550 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5550 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو12،150 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10,550 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,700 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,300 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,350 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,300 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,250 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,200 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,200 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,250 

 • پروفیل های چهارچوب
  پروفیل های چهارچوب
 • پروفیل های درب و پنجره
  پروفیل های درب و پنجره
 • پروفیل های قوطی مستطیل
  پروفیل های قوطی مستطیل
 • پروفیل های قوطی مربع
  پروفیل های قوطی مربع
 • انواع لوله
  انواع لوله
 • ورق شیت
  ورق شیت
 • پروفیل های زد (Z)
  پروفیل های زد (Z)
 • reinforcing
  reinforcing
 • industrial profile
  industrial-profile
 • wire
  wire
 • ccustom-made
  custom-made
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393