فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 
 • نشان استاندارد ایران
 • نشان استاندارد ایزو 9001
 • نشان استاندارد ایزو 14001
 • نشان استاندارد ایزو 18001

تهیه و توزیع کتب

در راستای ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، واحد آموزش و ارتقاء فرهنگ سازمانی در جریان سالهای 90 تا 93 ، 3144 جلد کتاب در 17 عنوان مختلف تهیه و در اختیار مراجعین، میهمانان، مشتریان و بطور اخص پرسنل شرکت قرار داده است.

 

نمونه هایی از کتاب هایی که توسط واحد آموزش توزیع گردیده است:

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 07
 • 06
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12