فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 
پرینت

عمليات حرارتی فولاد ها

. ارسال شده در مقالات عمومی. بازدید: 462

عمليات حرارتی فرآيند گرم و سرد كردن يك فولاد برای دستيابی به خواص دلخواه است.

انواع مختلف فرآيندهای عمليات حرارتی برای تغيير شرايط و خواص زير در فولادها استفاده می شوند.

– بهبود چقرمگی                           – بهبود قابليت ماشين كاری

– افزايش سختی                            – خالص كردن ساختار دانه ای

– افزايش چكشخواری                     – برداشتن تنش های باقی مانده

– بهبود مقاومت به سايش

كوئنچ كردن  Quenching

فرآيند سرد كردن خيلی سريع يا با يك نرخ كنترل شده آستنيت براي دستيابی به ريز ساختار مطلوب

سرد كردن سريع از شكل يافتن آستنيت به \\\\+ fe3 جلوگيری مي كند.

كوئنچ كردن آستنيت مارتنزيت را ايجاد می كند، كه برای كاربردهای يك ماده سخت مورد انتظار است ، استفاده می شود.(برای مثال چاقوها، تيغ های ريش تراشی، ابزار جراحی، ابزارهای برشی و غيره)

وقتی آستنيت+ فريت كوئنچ مي شود، تمام آستنيت كاملاً به مارتنزيت تبديل می شود در حالی كه فريت بدون تغيير باقی می ماند.

هنگامی كه آستنيت + سمنتيت كوئنچ مي شود، مجدداً تمام آستنيت به طور كامل به مارتنزيت تبديل می شود در حالی كه سمنتيت بدون تغيير باقي می ماند.

1- سخت كاری Hardening

سخت كاری فرآيند آستنيت سازی يك فولاد است در يك دمای توصيه شده، براي اطمينان از همگن شدن در آستنيت مدتی در آن دما نگه داشته می شود و سپس با سرعتی كه به اندازه كافی سريع باشد براي جلوگيري از تبديل به هر محصول به جز مارتنزيت كوئنچ می شود.

اين سرعت سرد كردن كه فقط يك ساختار كاملاً مارتنزيت ايجاد می كند، سرعت سرد كردن بحرانی است (CCR). بنابرين سرعت بايد به منظور اطمينان از تبديل تمام آستنيت به مارتنزيت زياد شود.

يك طبقه از مواد كوئنچ كه می تواند استفاده شود:

– ميزان شدت: سود سوزآور %5، آب نمك % 10- 5 ، آب سرد ، آب گرم ، روغن معدنی، روغن حيوانی ، روغن گياهی

توجه: كوئنچ كردن در روغن ها ممكن است باعث توليد بينيت به جای مارتنزيت شود.

فولاد های داراي كربن كمتر از 0.25 درصد وزني كربن نمی توانند با كوئنچ كردن سخت شوند چون دماغه نمودارTTT به محور دما خيلی نزديك است. این فولادها مناسب برای سختکاری سطحی از قبیل کربورایزینگ ویا کربونیترایدینگ میباشند.

شدت كوئنچ كردن  Rate of Quenching

مؤثر بودن كوئنچ اساساً با هم زدن افزايش می يابد. تلاطم قطعه و يا ماده كوئنچ آهنگ انتقال حرارت بين ماده كوئنچ و سطح قطعه را افزايش می دهد. شدت كوئنچ (H) نشانه اي از چگونگی تأثير يك ماده كوئنچ مشخص می باشد. كه مستقيماً به تنش های گرمايی واقع در قطعه عمليات حرارتی شده وابسته است

تعدادی مقادير متداول H به شرح زير است:

2- تمپر كردنTempering

فرآيند دوباره حرارت دادن فولاد كوئنچ شده (مارتنزيت) به منظور افزايش نرمی و چكش خواری.

فولاد تا بالاي A1 حرارت داده می شود، سريعاً با سرعتي كه به اندازه كافی براي نرسيدن به دماغه (يا زانو) نمودار TTT برای تشكيل مارتنزيت سريع باشد، كوئنچ می شود. و دوباره در دمای زير A1 برای دستيابی به سختی تمپر مطلوب حرارت داده می شود. عناصر آلياژی عموماً سرعت تمپر را كاهش می دهند

وقتي مارتنزيت بالای 250 درجهC  تمپر می شود، تمام مارتنزيت ناپديد می شود و جای آن را فريت می گيرد و نهايتاً سمنتيت پراكنده می شود.

توجه: اين ساختار جديد پرليت نمی باشد. اين ساختار مارتنزيت تمپر شده ناميده می شود. براي دوباره بدست آوردن پرليت، بايد فولاد را دوباره آستنيت و به طور مناسب سرد كنيد. تا پرليت حاصل شود.

وقتی يك فولاد برای يك دوره زمانی زياد (<24ساعت) در بين دمای 400 و 727 درجه c نگه داشته می شود، كاربيد شكل گلوله ای می گيرد كه كاربيد كروی شده ناميده می شود.

شكل: فرايند كوئنچ و تمپر كردن برای يك فولاد ساده كربنی

تأثير تمپر كردن روی خواص مكانيكی فولادها

* چقرمگی را بهبود می بخشد

* چكش خواری را افزايش می دهد

* سختی را كاهش می دهد (فولاد را نرم می كند)

3- مارتمپر كردن (ماركوئنچ كردن)

روش كوئنچ كردن كه اصولاً براي كاهش اعوجاج و ترك خوردگي فولادهای عمليات حرارتی شده استفاده می شود.

مراحل زير را شامل می شود:

(1) آستنيت سازی فولاد در دمای مناسب

(2) كوئنچ كردن تا دمايی درست بالای ms (معمولاً در يك روغن يا حمام نمك مذاب)

(3) نگهداری در ماده كوئنچ برای دستيابی به دمای واحد در سرتاسر فولاد

(4) سرد كردن با يك سرعت متوسط از طريق ناحيه تبديل مارتنزيت

خواص مكانيكی فولاد 1065 كه با تمپر و كوئنچ معمولی عمليات حرارتی شده است.

4- آستمپر كردن Astempering

– يك عمليات حرارتی تك دما، طراحی شده طراحی شده براي ايجاد بينيت در فولاد های كربنی ساده

– يك روش متناوب برای كوئنچ و تمپر كردن

* استحكام و چقرمگي را بهبود می بخشد

* ترك خوردن و اعوجاج را كاهش می دهد

* اما برای كامل شدن زمان زيادی می برد

مراحل زير را شامل می شود:

(1) آستنيت سازی فولاد در دمای مناسب

(2) كوئنچ تا دمايی درست بالای ms

(3) نگهداشتن به صورت تك دما در ماده كوئنچ تا تبديل گاما به بينيت كامل شود

(4) سرد كردن تا دمای اتاق در هوا

خواص مكانيكي فولاد 1065 كه با آستمپر و كوئنچ معمولی عمليات حرارتی شده است.

5- شكل دهی آستنيتی

شكل دهی آستنيتی (همچنين به عنوان عمليات ترمومكانيكی كم دما (LTMT) نيز شناخته می شود) شامل تغيير شكل آستنيت در دهانه نيمه پايدار بين منحنی های فريت و بينيت نمودار TTT مي باشد. بعد از تغيير شكل، اين فولاد برای تشكيل مارتنزيت به سرعت سرد می شود. اثر تركيبی تغيير شكل آستنيت و چگالی نابجايی زياد يك ريز ساختار مارتنزيت خيلی ظريف با استحكام تسليم بالا و چقرمگی بالا ارائه می دهد.

عناصر آلياژی كه گسترش يك دماغه بينيت مجزا در نمودارهاي TTT را توسعه می دهند، شامل كرم، موليبدن، نيكل، تنگستن و منگنز می باشند.

6- ايزو فرم كردن

اين عمليات شبيه شكل دهی آستنيتی است، اما در اينجا تغيير شكل آستنيت در اين دما ادامه می يابد، جايی كه آستنيت به فريت و كاربيد آهن تبديل می شود. مارتنزيت تشكيل نمی شود. ريز ساختار فريت ظريف و كاربيدهای كروی يك بهبود چقرمگی قابل ملاحضه ای را ارائه می دهد.

عملیات حرارتی، فرایندی است که با هدف بهبود خواص مکانیکی مواد، بر روی قطعات انجام می‌شود. از این‌رو، برای بالابردن مقاومت در برابر سایش قطعات و افزایش استحکام آنها در حین عملکرد، معمولاً قطعات را مورد عملیات حرارتی سختکاری و تمپرینگ قرار می‌دهند.
در برخی مواقع، نتیجه عمل سختکاری و تمپرینگ، آن چیزی نیست که پیش‌بینی می‌شود و قطعات، خواصی پایین‌تر از آنچه که پس از عملیات حرارتی انتظار می‌رود، به‌دست می‌آورند. این موضوع می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد که عمده علل آن عبارتند از:
نرسیدن مواد به دمای آستنیته در حین گرم کردن برای سختکاری
عدم نگهداری قطعات تا مدت زمان کافی برای انجام استحاله کامل آستنیته در دمای آستنیته کردن
کافی نبودن نرخ سرد شدن قطعات در حین کوئنچ کردن
تمپر بیش از حد قطعات در فرایند تمپرینگ .

در کارگاه عملیات حرارتی تک فرایند کربورایزینگ و کربو نیتریدینگ و سختکاری  بصورت گازی و توسط کوره چند منظوره (Multi purpose furnace ) ساخت کشور ژاپن انجام می شود.

 

 

ویژگی های  ورق های شیت (برش خورده) :

ورق شیت های تولیدی شرکت فولاد مهر سهند دارای قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و از دقت ابعادی و کیفیت سطحی بالایی برخودار است

کابرد های ورق های شیت (برش خورده) :  از جمله کاربردهای ورق های شیت ها می توان به ساخت لوازم پزشکی، لوازم خانگی، صنایع خودروسازی و حمل و نقل عمومی و... اشاره کرد.
ویژگی های  پروفیل های زد :

 پروفیل های تولیدی شرکت فولاد مهر سهند دارای قابلیت فرم پذیری، جوش پذیری، مقاومت بالا و از دقت ابعادی و کیفیت سطحی بالایی برخودار است

کابرد های پروفیل های زد :  از جمله کاربردهای پروفیل های زد می توان به ساخت پوشش سقف انواع سوله ها اشاره کرد

,قوطی 40*40,قوطی 20*20,قوطی 10*20,قوطی 40*80,قوطی 40*100,لوله داربستی,لوله سنگین,لوله,لوله دقیق,ستونی,سیم آرماتور بندی,وزن پروفیل های قوطی مربع,وزن پروفیل های قوطی مستطیل,وزن پروفیل های درب و پنجره,وزن پروفیل چهارچوب فلزی,وزن پروفیل های زد سوله (Z)

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393