فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 - 21 مورخ1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پیشنهاد شماره 57383-1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ( 22 ) قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ساماندهی مدیریت اجرائی پسماندهای لجن اسیدی و سایر پسماندهای ویژه ناشی از فعالیت واحدهای تصفیه روغن

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

محل اجرا : کلیه استانهای مشمول (دارای واحدهای صنعتی تصفیه دوم روغن به روش اسیدی )

ناظر : دفتر آب و خاک

اين دستورالعمل ، به استناد مواد 7 ، 15،16 ،18 ، 20 قانون مديريت پسماندها و همچنين مواد 11، 17 ، 19 ،20 ، 24، 28 ، 31 از آئين نامه اجرائي قانون مديريت پسماندها، طرح جامع مديريت پسماند كشور و همچنين با توجه به تكاليف نظارتي سازمان در ماده 23 از قانون مديريت پسماندها جهت ساماندهی مدیریت اجرائی پسماندهای لجن اسیدی و سایر پسماندهای ویژه ناشی از فعالیت واحدهای تصفیه روغن ، تدوين گرديده است.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393