فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

ارزش های کلیدی

با بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، با انگیزه و متعهد، به سازمانی پویا و دوراندیش در عرصه تولید و مدیریت منابع انسانی تبدیل خواهیم شد به گونه ای که همواره پیشتاز در توسعه صنعت فولاد و پیشرو در مدیریت مطلوب منابع انسانی در منطقه و کشور باشیم.

 • توجه ويژه به نقش و جايگاه نيروي انساني در سازمان به عنوان اصلي ترين سرمايه
 • اعتقاد به دانش محور بودن سازمان جهت نيل به اهداف تدوين شده و پياده سازي نظام آموزشي.
 • اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري، تعهد و همکاري سازماني توأم با توجه به مسئوليتهاي اجتماعي.
 • برنامه ريزي عملياتي و نظارت بر اجراي صحيح آن جهت جلوگيري از اتلاف منابع.
 • نظام حقوق و دستمزد (طبقه بندي مشاغل) جهت تطابق نيازهاي شرکت با توانائيهاي مستخدمين و همچنين رعايت عدالت در پرداخت دستمزدها
 • نظام ارزيابي ادواري کارکنان جهت شکوفائي استعدادها و تبديل توانائيهاي بالقوه به بالفعل با تشويقات و تقديرات
 • نظام نظرسنجي و تشکيل جلسات ادواري مديران و رؤساء جهت افزايش ميزان مشارکتها در تصميم گيريهاي سازمان و بهبود کيفيت کاري در روابط کار
 • نظام بهداشت و ايمني محيط کار توأم با آموزشهاي لازم جهت حفظ استانداردهاي سلامت حرفه اي
 • نظام انضباطي جهت رعايت حقوق کارکنان و کارفرما


تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393