فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

آشنایی با مدیران شرکت فولاد مهر سهند

محمد محجل امامی
نام و نام خانوادگی: محمد محجل امامی
سمت: رئیس هیئت مدیره
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
عبدالحسین محجل امامی
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین محجل امامی
سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
محمد صادق محجل امامی
نام و نام خانوادگی: محمد صادق محجل امامی
سمت: عضو هیئت مدیره
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
مسعود محجل امامی
نام و نام خانوادگی: مسعود محجل امامی
سمت: مدیر کارخانه
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
امید امجد
نام و نام خانوادگی: امیدامامی امجد
سمت: مدیر امور مالی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
ابراهیم بهاری
نام و نام خانوادگی: ابراهیم بهاری
سمت: مدیر کنترل کیفیت
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
علیرضا خاکپور
نام و نام خانوادگی: علیرضا خاکپور
سمت: مدير واحد تداركات
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
غلامرضا رنج انديش
نام و نام خانوادگی: غلامرضا رنج انديش
سمت: مدير فناوری اطلاعات
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
آرش صادقی
نام و نام خانوادگی: آرش صادقی
سمت: مدير واحد توليد
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
محمدباقر شكوری
نام و نام خانوادگی: محمدباقر شكوری
سمت: مدیر فنی و مهندسی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
سعيد كاظمی
نام و نام خانوادگی: سعيد كاظمی
سمت: مدیر اداری و منابع انسانی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
اکبر فرضی مولان
نام و نام خانوادگی: اکبر فرضی مولان
سمت: مدیر فروش و بازاریابی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
پريسا موسوی
نام و نام خانوادگی: پريسا موسوی
سمت: مدير سيستم ها و روش ها
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (نمابر)
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393