فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی

با عنایت به نقش مرکز آموزشی جوار یا بین کارگاهی در نظام جامع آموزش های مهارتی و با توجه به شعار یونسکو " اگر به من بگویی  فراموش میکنم ... اگر یادم بدهی  به خاطر می آورم... اما اگر درگیرم کنی  یاد می گیرم..."در مورد آموزش های عملی به عنوان مکمل آموزشهای آکادمیک، شرکت فولاد مهر موفق به اخذ مجوز مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوارکارگاهی از سازمان آموزشی فنی و حرفه ای استان گردید.

certificate

 

این مرکز مشتمل بر کارگاه عملی ، کلاس تئوری ، دفتر آموزشی و کتابخانه و ... به منظوراجرای دوره های کوتاه و بلند مدت فنی و حرفه ای و با محوریت  صنایع نورد،  درجهت آموزش پرسنل شرکت و نیز پرسنل سایر شرکت های متقاضی در نظر گرفته شده است .

دوره ی در حال اجرا در جوارکارگاهی :

  • کارور تولید لوله

دوره ی در دست اقدام در جوارکارگاهی :

  • PLC درجه 1 و درجه 2  
  • اطفاء حریق 

 

05

04

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393