فرصت های شغلی

ردیفشغلجنسیتمحل خدمتسابقهمدرک تحصیلیتعداد نفر
کارشناس حسابداریمرد و زنشهرک سلیمی1 سالکارشناس حسابداری5
کارشناس متولوژیمرد و زنشهرک سلیمی1 سالکارشناس مهندسی مواد 10
کارشناس فروش و بازاریابیمرد و زنشهرک سلیمی1 سالترجیحاً کارشناس مدیریت بازرگانی 5
کارشناس مکانیکمردشهرک سلیمی1 سالکارشناس مهندسی مکانیک5
تراشکارمرد  شهرک سلیمی 1 سال دیپلم 10
ماشسن کارمرد  شهرک سلیمی 1 سالدیپلم 10
فرزکارمرد  شهرک سلیمی 1 سال دیپلم 10
اپراتور تولیدمرد  شهرک سلیمی - دیپلم متالوژی (جهت همکاری در واحد ریخته گری)50

فرم استخدام

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393