فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

جداول و استانداردها

جدول استاندارد لوله فولادی

استاندارد API

American Petroleum Institute (استاندارد نفت آمریکا)

 • استاندارد ۲B : مشخصه ساخت لوله های فولادی
 • استاندارد ۲H : مشخصه صفحه فولاد کربن منگنز برای اتصالات لوله ای سکوهای فرا ساحل
 • استاندارد ۲W مشخصه صفحات فولادی در سازه های فرا ساحل، تولید شده از فرآیندهای کنترلی ترمومکانیک
 • استاندارد  ۵L مشخصه خطوط لوله
 • استاندارد  ۵B بازرسی رزوه ها
 • استاندارد Q1 مشخصه کیفیتی برنامه ها
 • استاندارد ۶۰۵ فلنچ های فولادی بزرگ
 • استاندارد RP2Z دستورالعمل پیشنهادی برای سطح کیفی محصولات اولیه در سازه های فرا ساحل
 • استاندارد RP5L1 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های جاده ای خطوط لوله
 • استاندارد RP5L5 دستورالعمل پیشنهادی برای حمل و نقل های دریایی خطوط لوله
 • استاندارد RP5L7 دستورالعمل پیشنهادی برای پوشش های اپوکسی

استاندارد ASTM
American Society for Testing Materials (استاندارد تست مواد آمریکا)

 • استاندارد A6 مشخصه برای صفحات فولادی ، لوله ، تیرو میله در سازه ها
 • استاندارد A20 مشخصه برای صفحات فولادی ، شیرهای فشار شکن
 • استاندارد A36 مشخصه برای فولادهای ساختمان سازی
 • استاندارد A53 مشخصه برای لوله های فولادی با پوشش روی(گالوانیزه) جوشکاری شده و بدون درز<
 • استاندارد A90 روش تست برای وزن پوشش سازه های فولادی
 • استاندارد A105 مشخصه برای قطعات آهنگری
 • استاندارد A106 مشخصه برای لوله های بدون درز در دمای بالا
 • استاندارد A178 مشخصه برای لوله های بویلر از جنس کربن استیل جوشکاری شده
 • استاندارد A179 مشخصه برای مبدل های حرارتی بدون درز
 • استاندارد A182 مشخصه برای لوله های آهنگری،فلنچ ها ، اتصالات آهنگری ، شیرها برای دمای بالا
 • استاندارد A193 مشخصه برای آلیاژهای فولادی و پیچ های فولادی برای دمای بالا
 • استاندارد A194 مشخصه برای پیچ و مهره های فولادی در دمای بالا
 • استاندارد A203 مشخصه برای فولاد آلیاژ نیکل دار در مخازن تحت فشار بالا
 • استاندارد A204 مشخصه برای فولاد آلیاژ مولیبدن در مخازن تحت فشار بالا
 • استاندارد A213 مشخصه برای بویلرهای ساخته شده در لوله های سوپر هیترها و مبدل های حرارتی
 • استاندارد A214 مشخصه برای جوشکاری در لوله های مبدل های حرارتی و کندانسور
 • استاندارد A234 مشخصه برای اتصالات لوله و آلیاژهای فولادی در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A252 مشخصه برای مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
 • استاندارد A312 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز
 • استاندارد A320 مشخصه برای پیچ های آلیاژی، دمای پایین
 • استاندارد A333 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای پائین
 • استاندارد A335 مشخصه برای لوله های فولادی بدون درز ، دمای بالا
 • استاندارد A350 مشخصه برای قطعات آهنگری ، آلیاژ فولاد درصد پائین
 • استاندارد A358 مشخصه برای لوله های آلیاژی کرم نیکل جوشکاری شده ، در دمای بالا
 • استاندارد A370 روش تست مکانیکی(کشش ، خمش ، ضرب ، برش)
 • استاندارد A387 مشخصه برای فولاد آلیاژ کرم ، مولیبدن در مخازن تحت فشار
 • استاندارد A403 مشخصه برای اتصالات لوله های فولادی ضد زنگ
 • استاندارد A420 مشخصه برای اتصالات لوله های کربن استیل و آلیاژ فولاد ، در دمای پایین
 • استاندارد A450 مشخصه برای کربن ، لوله های فولادی
 • استاندارد A515 مشخصه برای کربن استیل در مخازن تحت فشار ، در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A516 مشخصه برای کربن به بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
 • استاندارد A519 مشخصه برای کربن بدون درز آلیاژ فولادی مخصوص لوله
 • استاندارد A520 مشخصه برای لوله های جوشکاری شده و بدون درز ، در دمای بالا
 • استاندارد A530 مشخصه برای لوله های با کربن خاص آلیاژ فولادی
 • استاندارد A572 فولاد با کیفیت آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا<
 • استاندارد A633 فولاد آهنگری از آلیاژ کم درصد و با استحکام بالا
 • استاندارد A671 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای پایین
 • استاندارد A672 مشخصه برای لوله های فولادی جوشکاری شده ف در دمای متعادل و بالا
 • استاندارد A691 مشخصه برای لوله های آلیاژ فولادی و کربنی ، جوشکاری شده در دمای بالا
 • استاندارد A694 مشخصه برای قطعات آهنگری، آلیاژ فولادی وکربنی در لوله ، فلنچ ، اتصالات و شیرها، دردمای بالا
 • استاندارد A700 روش های بسته بندی ، بارگیری در محصولات فولادی برای حمل و نقل

استاندارد ANSI

American National Standards (استاندارد مؤسسه ملی آمریکا)
ASME American Society of Mechanical Engineers (استاندارد مهندسین مکانیک آمریکا)

 • استاندارد B1.1 پیچ رزوه شده اینچی متحد الشکل
 • استاندارد B1.20.1 رزوه لوله ، مقاصد عمومی
 • استاندارد B16.5 فلنچ های لوله و اتصالات فلنچ دار شده
 • استاندارد B16.9 اتصالات جوشکاری
 • استاندارد B16.11 سرپیچ جوشکاری شده در اتصالات فولادی
 • استاندارد B16.25 انتهای لبه جوشکاری شده
 • استاندارد B16.28 فولاد چکش خوار برای زانویی با شعاع کوچک
 • استاندارد B16.36 سوراخ فلنچ های فولادی
 • استاندارد B16.47 فلنچ های فولادی با قطر بزرگ
 • استاندارد B18.2.1 پیچ های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
 • استاندارد B18.2.2 مهره های مربعی و مارپیچ(سری Inch)
 • استاندارد B31.1 کد لوله تحت فشار: لوله موتور
 • استاندارد B31.3 کد لوله تحت فشار : لوله پالایش نفت و محصولات شیمیایی
 • استاندارد A31.4 سیستم حمل و نقل مایعات برای هیدروکربن ها
 • استاندارد A31.8 انتقال گاز و سیستم توزیع لوله
 • استاندارد A36.10 لوله های فولادی چکش خوار بدون درز و جوشکاری شده
 • استاندارد A36.19 لوله های فولادی ضد زنگ

استاندارد DIN
Detaches Institute fur No (استاندارد آلمان به زبان انگلیسی)

 • ۱۰۲۵ مقاطع قولادی ، ابعاد ، وزن ، تلرانس ، مقادیر استاتیک
 • استاندارد ۱۶۲۶ لوله های فولادی غیر آلیاژی جوشکاری شده
 • استاندارد ۱۶۲۹ لوله های فولادی غیر آلیاژی بدون درز
 • استاندارد ۲۴۴۰ لوله های فولادی ، وزن متوسط ، مناسب برای رزوه کردن
 • استاندارد ۲۴۴۸ لوله های فولادی بدون درز، ابعاد و وزن بر حسب لوله
 • استاندارد ۲۴۵۸ لوله های فولادی جوشکاری شده ، ابعاد و وزن
 • استاندارد ۲۴۶۲ لوله های فولادی ضد زنگ بدون درز ، ابعاد و وزن بر حسب طول
 • استاندارد ۲۴۶۳ فلنچ های فولادی
 • استاندارد ۲۵۱۹ فلنچ های نامشخص ، فشار اسمی ۶ تا ۱۰۰
 • استاندارد ۲۵۵۹ انتهای لبه جوشکاری
 • استاندارد ۲۵۶۶ فلنچ های پیچی ، فشار اسمی ۱۰ تا ۱۶
 • استاندارد ۲۶۰۵ زانویی لوله در لبه جوشکاری
 • استاندارد ۲۶۰۶ زانویی لوله های فولادی در لبه جوشکاری نوع ۵۰
 • استاندارد ۲۶۰۹ اتصالات لوله های فولادی لبه جوشکاری شده
 • استاندارد ۲۶۱۵ اتصالات جوشی ، سه راهی
 • استاندارد ۲۶۱۶ اتصالات جوشی ، تبدیل
 • استاندارد ۲۶۱۷ اتصالات جوشی ، درپوش
 • استاندارد ۲۶۳۱ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶
 • استاندارد ۲۶۳۲ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰
 • استاندارد ۲۶۳۳ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی
 • استاندارد ۲۶۳۴ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۲۵
 • استاندارد ۲۶۳۵ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۴۰
 • استاندارد ۲۶۳۶ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۶۴
 • استاندارد ۲۶۳۷ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۰۰
 • استاندارد ۲۶۳۸ فلنچ های با گلویی جوشکاری شده ، فشار اسمی ۱۶۰
 • استاندارد ۲۹۸۰ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده
 • استاندارد ۲۹۸۳ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، زانویی
 • استاندارد ۲۹۸۶ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سر پیچ
 • استاندارد ۲۹۸۷ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، مقاطع ، سه راهی ، زانویی
 • استاندارد ۲۹۸۸ اتصالات لوله های فولادی رزوه شده ، سرپیچ ، تبدیل
 • استاندارد ۱۷۱۷۲ لوله های فولادی برای حمل و نقل سیالات و گازهای قابل اشتعال
 • استاندارد ۱۷۲۷۳ لوله های بدون درز ، دمای پایین
 • استاندارد ۱۷۱۷۴ لوله های جوشکاری شده ، دمای پایین
 • استاندارد ۱۷۱۷۵ لوله های فولادی بدون درز ، دمای متعادل
 • استاندارد ۱۷۱۷۷ لوله های فولادی جوشکاری شده ، دمای متعادل
 • استاندارد ۱۷۲۴۳ قطعات فولادی آهنگری قابل جوشکاری مقاوم در برابر گرما
 • استاندارد ۱۷۲۸۰ فولاد با سختی در دمای پایین ، شرایط انتقال برای ورق صفحه ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
 • استاندارد ۱۷۴۴۰ لوله های ضد زنگ ، شرایط انتقال برای ورق ، میله های فولادی ، قطعات آهنگری
 • استاندارد ۱۷۴۵۵ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
 • استاندارد ۱۷۴۵۶ لوله های فولادی بدون درز ، از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف عمومی
 • استاندارد ۱۷۴۵۷ لوله های فولادی جوشکاری شده از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص
 • استاندارد ۱۷۴۵۸ لوله های فولادی بدون درز از جنس فولاد ضد زنگ برای مصارف خاص

استاندارد MSS
Manufactures Standardization Society of the Valve and Fitting (استاندارد تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات)

 • استاندارد SP43 اتصالات فولادی ضد زنگ جوشی
 • استاندارد SP44 فلنچ های لوله های فولادی
 • استاندارد SP53 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون ذرات آهنربایی
 • استاندارد SP54 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون رادیوگرافیک
 • استاندارد SP55 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون مجازی
 • استاندارد SP83 مهره ماسوره فولادی ، سرپیچ جوشکاری شده
 • استاندارد SP93 استاندارد کیفیت فولاد ریخته گری و آهنگری برای شیر ، فلنچ و اتصالات – روش آزمون نشت مایع
 • استاندارد SP95 توپی
 • استاندارد SP97 اتصالات آهنگری شده از فولاد ضد زنگ برای سر پیچ جوشی ، رزوه انتهای جوشی

استاندارد ISO
International Organization for Standardization (سازمان بین المللی استاندارد)

 • استاندارد ۳۱۸۳-۱ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس A
 • استاندارد ۳۱۸۳-۲ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس B
 • استاندارد ۳۱۸۳-۳ صنایع گاز و نفت طبیعی – شرایط حمل و نقل در لوله های فولادی برای سیالات قابل اشتعال، بخش اول:لوله های کلاس C
 • استاندارد ۸۴۰۲ کیفیت – مجموع اصلاحات
 • استاندارد ۹۰۰۱ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در طراحی و توسعه ، تولید ، نصب و خدمات
 • استاندارد ۹۰۰۲ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تولید و نصب
 • استاندارد ۹۰۰۳ سیستم های کیفیت – کنترل کیفیت در تست و کنترل
 • استاندارد ۹۰۰۴ مدیریت کیفیت و المان های سیستم کیفیتی – دستورالعمل کلی
 • استاندارد ۱۰۴۷۴ محصولات فلزی
استاندارد لوله های آبرسانی
قطر لوله

قطر لوله

ضخامت لوله
ضخامن لوله
وزن هر متر
inchmminchmmkg
1.860.0491.240.28
1.860.0681.730.36
1.860.0952.410.47
1.480.0651.650.49
1.480.0882.240.63
1.480.1193.020.80
3.8100.0651.650.63
3.8100.0912.310.84
3.8100.1263.201.10
1.2150.0651.650.80
1.2150.0832.111.00
1.2150.1092.771.27
1.2150.1473.731.62
1.2150.1884.781.95
1.2150.2947.472.55
3.4200.0651.651.02
3.4200.0832.111.28
3.4200.1132.871.68
3.4200.1543.912.19
3.4200.2195.562.89
3.4200.3087.823.63
1250.0651.651.29
1250.1092.772.09
1250.1333.382.50
1250.1794.553.23
1250.256.354.23
1250.3589.095.45
1-1.4320.0651.65 1.65
1-1.4320.1092.772.69
1-1.4320.1403.563.38
1-1.4320.1914.854.46
1-1.4320.2506.355.60
1-1.4320.3829.707.76
1-1.2400.0651.651.90
1-1.2400.1092.773.10
1-1.2400.145 3.684.05
1-1.2400.200 5.085.40
1-1.2400.281 7.14 7.23
1-1.2400.400 10.16 9.54
2500.065 1.65 2.39
2500.109 2.773.93
2500.154 3.915.44
2500.218 5.547.47
2500.344 8.7411.11
2500.436 11.0713.44
2-1.265 0.083 2.11 3.68
2-1.2650.1203.055.26
2-1.2650.2035.168.62
2-1.2650.2767.0111.4
2-1.2650.3759.5314.9
2-1.2650.55214.0220.37
3800.0832.114.51
3800.1203.056.45
3800.2165.4911.27
3800.3007.6215.25
3800.43811.1321.31
3800.60015.2427.65
3-1.2900.0832.115.17
3-1.2900.1203.057.40
3-1.2900.2265.7413.56
3-1.2900.3188.0818.6
3-1.2900.63616.1534.01
4100 0.083 2.115.83
41000.1203.058.35
41000.2376.0216.06
41000.3378.5622.29
41000.43811.1328.28
41000.53113.4933.50
41000.67417.1240.99
51250.1092.779.45
51250.1343.4011.56
51250.2586.5521.76
51250.3759.5330.93
51250.50012.7040.24
51250.62515.8849.05
51250.75019.0557.37
6 150 0.1092.7711.29
61500.1343.4013.82
61500.2807.1128.23
61500.43210.9742.52
61500.56214.2754.16
61500.71918.2667.49
61500.86421.9579.12
82000.1092.7714.75
82000.1483.7619.94
82000.2506.3532.28
82000.2777.0436.76
82000.3228.1842.49
82000.40610.3153.04
82000.50012.7064.58
82000.59415.0975.83
82000.71918.2690.35
82000.81220.62100.84
82000.87522.23107.78
82000.90623.01111.16
102500.134 3.4022.61
10250 0.1654.1927.83
102500.2506.3541.73
102500.3077.8050.96
102500.3659.2760.24
102500.50012.7081.47
102500.59415.0995.89
102500.71918.26114.64
102500.84421.44132.89
102501.00025.40154.97
102501.12528.58172.10
123000.156 3.9631.22
123000.1804.5736.02
123000.2506.3549.68
123000.3308.3865.14
123000.3759.5373.76
12 300 0.406 10.3179.65
123000.50012.7097.36
123000.56214.27108.87
123000.688 17.48131.90
123000.84421.44159.72
123001.00025.40186.76
123001.12528.58207.86
123001.31233.32 238.52
14350 0.1884.7841.27
143500.2506.3554.63
143500.3127.9267.88
143500.3759.3581.21
143500.43811.1394.41
143500.50012.70107.29
143500.59415.09126.58
143500.75019.05157.95
143500.93823.83194.74
143501.094 27.79224.58
143501.25031.75253.32
143501.40635.71281.43
16 400 0.188 4.78 47.25
164000.2506.3562.58
164000.3127.9277.79
164000.3759.5393.13
164000.50012.70123.18
164000.65616.66159.99
164000.84421.44203.31
164001.03126.20245.29
164001.21930.96286.38
164001.43836.53332.83
164001.59440.49364.99
18450 0.1884.78 53.22
184500.2506.35 70.53
184500.312 7.9287.72
184500.3759.53105.06
184500.43811.13122.26
184500.50012.70139.08
184500.56214.27155.78
18450 0.75019.05205.63
184500.93823.83254.37
184501.15629.36309.50
184501.37534.93363.34
184501.56239.67408.11
184501.78145.24459.13
20500 0.2185.5468.55
205000.2506.3578.48
205000.3759.35116.98
205000.50012.70154.97
205000.59415.09183.22
205000.81220.62247.65
205001.03126.19310.85
205001.28132.54381.14
205001.50038.10441.07
205001.75044.45 507.63
205001.96950.01564.30
24600 0.250 6.3594.37
246000.3759.53140.82
246000.50012.70186.76
246000.56214.27209.37
246000.68817.48254.92
246000.96924.61354.72
246001.21930.96441.39
246001.53138.89546.77
246001.81246.02639.04
246002.06252.37718.97
246002.34459.54806.83
307500.312 7.92147.23
307500.3759.53176.58
307500.50012.70234.44
307500.62515.88291.82
369000.3127.92176.98
369000.3759.53212.34
369000.50012.70282.13

 

استاندارد لوله های فولادی صنعتی
Weight (kg/m) - وزنThickness (mm) - ضخامت (mm) - قطر
 0.80.911.251.522.533.544.555.566.57    
12 0.23 0.25 0.27 0.34 0.39               
13 0.24 0.27 0.30 0.36 0.43               
14 0.26 0.30 0.32 0.40 0.47               
16 0.31 0.34 0.37 0.45 0.53               
18  0.39 0.43 0.53 0.62               
19  0.41 0.46 0.56 0.67 0.87              
20  0.43 0.48 0.59 0.69 0.89              
21.3  0.46 0.51 0.63 0.74 0.97 1.211.45            
22  0.47 0.53 0.66 0.81 1.02 1.221.51            
25  0.54 0.60 0.74 0.88 1.16 1.401.74            
25.4  0.55 0.62 0.75 0.91 1.18 1.431.77            
26.7  0.58 0.66 0.79 0.96 1.24 1.521.81            
28  0.62 0.68 0.84 0.99 1.29 1.591.89            
28.6  0.63 0.69 0.86 1.02 1.33 1.621.92            
30  0.65 0.72 0.91 1.07 1.40 1.722.03            
 31.8  0.69 0.78 0.98 1.17 1.53 1.882.19            
32  0.69 0.79 0.99 1.18 1.54 1.902.26            
33.4  0.74 0.82 1.01 1.22 1.60 1.932.30 2.65 3.02          
33.7  0.75 0.83 1.02 1.23 1.61 1.942.32 2.68 3.05          
35  0.77 0.86 1.07 1.28 1.64 2.022.43 2.79 3.11          
 38  0.84 0.93 1.16 1.39 1.80 2.212.62 3.01 3.41          
38.1  0.85 0.96 1.19 1.42 1.87 2.312.73 3.14 3.54          
40.8  0.89 1.01 1.23 1.56 1.94 2.412.84 3.27 3.69          
42  0.92 1.03 1.27 1.52 1.99 2.462.91 3.45 3.81          
42.2  0.93 1.04 1.28 1.54 2.01 2.482.95 3.48 3.85          
42.4  0.94 1.05 1.29 1.55 2.03 2.512.99 3.52 3.89          
45  0.99 1.11 1.38 1.65 2.15 2.663.15 3.63 4.11          
46  1.02 1.13 1.41 1.68 2.19 2.713.21 3.69 4.17          
47  1.03 1.15 1.44 1.72 2.24 2.763.28 3.75 4.23          
48.3  1.06 1.19 1.48 1.77 2.29 2.813.38 3.91 4.42          
50  1.10 1.23 1.52 1.82 2.41 2.983.53 4.09 4.61          
50.8   1.25 1.55 1.86 2.45 3.033.60 4.14 4.68          
55   1.35 1.68 2.01 2.67 3.293.91 4.52 5.11          
 57   1.39 1.74 2.09 2.74 3.444.22 4.75 5.28          
57.15   1.41 1.76 2.12 2.81 3.474.25 4.78 5.32          
60   1.48 1.84 2.19 2.91 3.614.29 4.97 5.58 6.22 6.85        
60.3   1.49 1.85 2.21 2.93 3.644.32 5.01 5.62 6.26 6.90 7.63 8.13      
63.5    2.333.113.844.625.336.066.627.298.088.61      
65    2.393.173.944.71 5.39 6.13 6.72 7.39 8.198.73      
70    2.573.424.265.05 5.85 6.63 7.35 8.14 9.01 9.61      
76    2.793.704.595.48 6.35 7.20 8.04 8.89 9.85 10.51      
76.2    2.823.744.635.54 6.42 7.32 8.16 8.89 9.97 10.62      
88.9      4.38 5.46 6.51 7.56 8.58 9.58 10.57 11.74 12.51      
101.6      4.97 6.25 7.44 8.68 9.89 11.01 12.19 13.47 14.53      
114.3      5.68 6.98 8.38 9.76 11.18 12.43 13.75 15.21 16.26      
140.3       8.62 10.36 11.95 13.72 15.39 16.95 18.75 20.51      
165.1       10.32 12.35 14.37 16.39 18.39 20.41 22.25 24.31      
168.3       10.48 12.58 14.69 16.74 18.81  22.70 24.84 26.3528.68    
219.1        16.08 18.74 21.39 24.03 26.65 29.27 31.89 34.4437.24    

 

وزن ناودانی 6 متری
Weight (kg) - وزن شاخه 6 متری
 (cm) - سایز ناودانی
630
843
1053
1263
1475
1685
1897
20113
22133
24144

 

وزن ناودانی 75/11 متری روسی
 (kg) - وزن شاخه 11/75 متری
 (cm) - سایز ناودانی
6.537
883
10103
12123
14150
16170
18215
20220
22260

 

وزن ناودانی 12 متری
 (kg) - وزن شاخه سنگین
(kg) - وزن شاخه سبک
(cm) - سایز ناودانی
55467
6.57385
884104
10100123
12140160
14155195
16170225
18225265
20 305
22 353
24 405
26 455
28 502
30 555
40420 

 

وزن میلگرد 12متری
Weight (kg) - وزن شاخه 12متری میلگرد
 (mm) - سایز میلگرد
85
107.8
1211
1415
1620
1825
2030
2237
2547
2858
3066
3275
3485
3695
38106
40118

 

وزن ورق فولادی
وزن ورقعرضطولضخامت
(mm)(m)(m)(kg)
260.75 70.65
26 1.25 117.75
26 1 94.2
2.56 1.25 147.1875
2.56 1 117.75
36 1.25 176.625
361.5 211.95
228315 72
46 1.25 235.5
46 1.5 282.6
56 1.25 294.375
56 1.5 353.25
66 1.5 423.9
86 1.5 565.2
508 1089 72
86 2 753.6
106 1.5 706.5
106 2 942
126 1.5 847.8
126 2 1130.4
156 1.5 1059.75
156 2 1413
106 1.5 706.5
206 1.25 1177.5
206 2 1884
256 1.25 1471.875
256 2 2355
306 1.25 1766.25
306 2 2826

 

تسمه فولادی
Weight (kg/m) - وزنThickness (mm) - ضخامتDimension (mm) - ابعاد
 رواداری5678101315             
25
0.75-+


0.9811.181.371.571.962.362.94             
301.181.411.651.882.362.833.53             
351.371.651.922.202.753.304.12             
401.0-+1.571.882.202.513.143.774.71             
451.772.122.472.833.534.245.30             
501.962.362.753.143.934.715.89             
552.162.59-3.454.325.186.48             
602.362.833.303.774.715.657.07             
652.553.06-4.085.106.127.65             
702.753.303.854.405.506.598.24             
752.943.53-4.715.897.078.83             
801.5-+3.143.774.405.026.287.549.42             
903.534.24-5.657.078.8410.6             
1003.934.71-6.287.859.4211.8             

 

ناودانی
UNP
hbst=r1r2ch-2cAGJXWXIXJYWYIYeyxMa1

channel1

mmmmmmmmmmmmmmmmCm2Kg/mCm4
Cm3cmcmcmcmcm
cm
mm
400400110141893832591.571.820350102014.98461023.042.65
5.11
240
15*30301544.529122.211.742.531.691.070.380.390.420.52
0.74
--
303033573.514.515.444.276.394.261.085.332.680.991.31
2.22
--
20*40402055.52.511183.662.877.583.761.441.140.860.560.671.01--
404035573.514.5116.214.8714.17.051.56.683.081.041.332.32--
25*50502556312.5254.923.8616.86.731.852.491.480.710.811.34--
505038573.515207.125.5926.410.61.929.123.751.131.372.474
60603066312.5356.465.0731.610.52.214.512.160.840.91
1.5
--
6565425.57.5416339.037.0957.517.72.5214.15.071.251.42
2.6
16
8080456841747118.6410626.53.119.46.361.331.452.6728
1001005068.54.5186413.510.620641.23.9129.38.491.471.552.9342
12012055794.519821713.436460.74.6243.211.11.591.63.0356
140140607105219720.41660586.45.4562.714.81.751.75
3.37
70
160160657.510.55.522.51162418.89251166.2185.318.31.891.84
3.56
82
180180708115.523.51332822 1350 150 6.95 114 22.42.02 1.92 3.75 96
200200758.511.5624.515132.225.3 1910 191 7.7 148 272.14 2.013.94
108
22022080912.56.526.516637.429.426900
2458.4819733.62.32.14
4.2
122
240240859.5136.52818542.333.236003009.2224839.62.422.234.39134
26026090101473020148.337.948203719.9931747.72.562.36
4.66
146
2802809510157.53221653.341.8628044810.939957.22.742.535.02160
300300100101683423258.846.2803053511.749567.82.9
2.7
5.41
174
 320 3201001417.58.753724775.859.51087067912.159780.62.812.64.82182
350350100141683428377.360.61284073412.9570752.722.44.45204
38038010213.516833.531380.463.1157608291461578.72.772.384.58227
400400110141893832591.571.8203102014.98461023.042.655.11240

 

تیر آهن
Cast IPE
hHstFaGIxaWXaFBIxbWxb

iron
mmmmmmmmmmCm2Kg/mCm4
Cm3cm2cm4cm3
900600 900121919211023530052301202137004750
120 80 120 3.8 5.29.160.71820634.36.1218931.6
150 1001504.1 5.712.41.2143758.28.2540353.7
1801201804.46.315.81.8680989.910.674682.8
2101402104.76.919.72.7137013113.11270121
24016024057.424.13.78220018416.12030169
2701802705.3828.75.06333024719.13070228
3002003005.68.534.16.7491032722.94540302
3302203305.99.239.98.63699042326.96460392
3602403606.29.846.511979054431.79070504
4052704056.610.254.814.6145507193713470665
4503004507.110.764.5192101093443.219410863
4953304957.511.57524.329580120050.2273301100
540360540812.787.130.840890151058.3377801400
6004006008.613.510239.758290194067.3537001790
6754506759.414.612052.285430253077.7782902320
75050075010.21614268.2122400326090.5111802980
82555082511.117.216586.617110041501031557003770
900600900121919211023530052301202137004750
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393