فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

تقویم ایمنی و زیست محیطی

فروردین ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز جهانی زمین21march1393.01.01
روز جهانی آب پاک  22march1393.01.02
روز جهانی هواشناسی22march1393.01.03
 روز جهانی مبارزه با سل24march1393.01.04
 روز جهانی طبیعت پاک1april1393.01.12
 روز سلامتی7april1393.01.18
 هفته سلامت-هفته بهداشت مدارس 7april-13april1393.01.18-1393.01.24
 روز دندانپزشکی12april 1393.01.23
 هفته ریشه کنی فلج اطفال7april-13april1393.01.18-1393.01.24
 روز جهانی هموفیلی 17april1393.01.28
 روز علوم آزمایشگاهی18april 1393.01.29
 سالروز اولین پیوند قلب در جهان20april 1393.01.31

 

اردیبهشت ماه

 

خرداد ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز جهانی تنوع زیستی و روز صرفه جویی 22may1393.03.01
روز بهره وری و بهینه سازی مصرف22may
1393.03.01
روز جهانی تیروئید25may
1393.03.04
هفته جهانی تیروئید24may-31may
1393.03.03-1393.03.10
هفته ملی بدون دخانیات 25may-31may1393.03.04-1393.03.10
روز جهانی بدون دخانیات31may
1393.03.10
روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست5june
1393.03.15
روز جهانی اقیانوس ها 8june1393.03.18
هفته جهانی سلامت مردان14june-20june
1393.03.24-1393.03.30
روز جهانی اهدائی خون 14june1393.03.24
روز جهانی گل و گیاه15june
1393.03.25
هفته ارتقاء اگاهی ضربه مغزی9june-15june
1393.03.19-1393.03.25
روز کشاورزی و هفته جهاد کشاورزی15june
1393.03.25
روز جهانی بیابان زدائی و مبارزه با خشکسالی17june
1393.03.27
هفته ایمنی غذا 14june-20june1393.03.24-1393.03.30

 

تیر ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز جهانی اهدای عضو22june
1393.04.01
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر26june
1393.04.05
روز مشاوره و آزمایش HIV27june
1393.04.07
روز جهانی بیماریهای مشترک انسان و حیوان3july
1393.04.12
روز جهانی جمعیت11july
1393.04.20
روز جهانی هپاتیت16july
1393.04.25
روز بهزیستی و تامین اجتماعی16jluly
1393.04.25
هفته جهانی جممعیت11july-18july
1393.04.20-1393.04.27

 

مرداد ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
هفته حمایت از بیماران هموفیلی29july-23july1393.05.01-1393.05.07
روز فیزیوتراپی24july
1393.05.02
آغاز هفته ملی حذف مالاریا25july
1393.05.03
روز اهدای خون31july
1393.05.09
روز جهانی شیر مادر1august
1393.05.10
هفته جهانی شیر مادر4august-10august
1393.05.13-1393.05.19
آغاز هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کودکان4august
1393.05.13
هفته جهانی سرطان4august-10august  1393.05.13-1393.05.19
هفته جهانی اهداء عضو11august-17august
1393.05.20-1393.05.26

 

شهریور ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز پزشک 23august1393.06.01
روز داروسازی 27august1393.06.05
هفته جهانی فلج مغزی25august-1sep
1393.06.03-1393.06.10
روز کارمند 26august1393.06.04
هفته جهانی ایدز برای مداری 2sep-6sep1393.06.11-1393.06.15
روز بهورز 3sep1393.06.12
روز جهانی مبارزه با خودکشی10sep
1393.06.19
روز جهانی حفاظت از لایه ازن 16sep1393.06.25
روز جهانی آلزایمر 21sep1393.06.30

 

مهر ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز جهانی پاکسازی کوهستان 23sep1393.07.01
روز جهانی قلب 27sep1393.07.05
روز جهانی هاری28sep1393.07.06
روز آتش نشانی و ایمنی29sep1393.07.07
روز جهانی ناشنوایان30sep1393.07.08
آغاز هفته مبارزه با سرطان3oct-9oct1393.07.11-1393.07.17
روز جهانی سالمندان1oct1393.07.09
روز جهانی زیستگاه3oct1393.07.11
روز دامپزشکی6oct1393.07.14
روز جهانی کودک8oct1393.07.16
هفته جهانی کودک9-16oct1393.07.17-1393.07.24
روز جهانی سلامت روان 10oct1393.07.18
روز جهانی مبارزه با درد11oct1393.07.19
روز اسکان معلولین و سالمندان12oct1393.07.20
روز جهانی آرتروز12oct1393.07.20
روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی13oct1393.07.21
روز مبارزه با سل15oct 1393.07.23
روز جهانی نابینایان15oct1393.07.23 
آغاز هفته ملی بهداشت روان15oct1393.07.23
روز جهانی غذا16oct 1393.07.24
روز جهانی کمردرد17oct1393.07.25
روز جهانی تروما17oct1393.07.25
روز ورزش 18oct1393.07.26
آغاز هفته صرع 19oct1393.07.27
هفته بهداشت روان و هفته جهان نابینایان 16oct-22oct1393.07.24-1393.07.30
روز ملی سلامت زنان20oct1393.07.28
روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان20oct1393.07.28

 

آبان ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
هفته اطلاع رسانی هپاتیت 23-29oct1393.08.01
آغاز هفته پیشگیری از مسمویت ها23oct1393.08.01
روز جهانی کاردرمانی27oct1393.08.05
روز نوجوان 30oct1393.08.08
روز ملی دختران1nov1393.08.10
روز جهانی پنومونی(عفونت ریه)2nov1393.08.11
روز رادیولوژی8nov1393.08.17
روز مالاریا9nov1393.08.18
روز جهانی دیابت14nov1393.08.23
هفته حمایت از بیماران کلیوی14nov-21nov1393.08.23-1393.08.30
روز جهانی قربانیان حواد ترافیکی21nov1393.08.30
روز کتابخوانی15nov 1393.08.24
هفته جهانی خودمراقبتی18nov1393.08.27

 

آذر ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
هفته اطلاع رسانی ایدز27nov1393.09.06
روز رابطان بهداشت27nov1393.09.06
مانور سراسری زلزله29nov1393.09.08
روز جهانی مبارزه با ایدز1dec1393.09.10
روز جهانی معلولین3dec1393.09.12
جامعه ایمن3dec1393.09.12
روز بیمه3dec1393.09.12
روز جهانی حقوق بشر5dec1393.09.14
روز جهانی داوطلبان سلامت5dec1393.09.14
هفته پژوهش20dec1393.09.19
روز جهانی کوهستان21dec1393.09.20

 

دی ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز خانواده و تکریم بازنشسنگان 25jun 1393.10.04
روز ملی زلزله و ایمنی 26jun1393.10.05

 

بهمن ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز ملی کمک به جذامیان 30jun1393.11.10
روز جهانی سرطان3feb1393.11.14
هفته سرطان28jun-4feb1393.11.08-1393.11.15
هفته ارتقاء آگاهی در مورد بارداری17feb1393.11.28

 

اسفند ماه
مناسبتتاریخ میلادیتاریخ شمسی
روز ملی سلامت مردان20feb-26feb 1393.12.01-393.12.07
روز ملی بهداشت محیط2march 1393.12.11
روز اخلاق و بهورزی4march1393.12.13
روز درختکاری6march1393.12.15
هفته منایع طبیعی6-13march1393.12.15-1393.12.22

 

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393