فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

كنوانسیون آیین اعلام رضایت قبلي براي مواد شیمیایي و آفت كشهاي خطرناك خاص در تجارت بین المللي (روتردام ٢٠٠٣)

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

هدف كنوانسیون :
هدف این كنوانسیون ارتقاي مسئولیت مشترك و تلاشهاي مبتني بر همکاری بین اعضا در تجارت بین المللي برخي مواد شیمیاي خطرناك بمنظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست از آسیبهای بالقوه و مساعدت در جهت استفاده سازگار با محیط زیست آنها مي باشد که از طریق تسهیل نمودن تبادل اطلاعات درخصوص ویژگیهاي مواد شیمیایي با پیش بیني فرایند تصمیمگیري ملي در رابطه با واردات و صادرات آنها و اعلام این تصمیمات به اعضا انجام مي شود .
ماده واحده به دولت جمهوري اسلامي ایران اجازه داده ميشود به كنوانسیون روتردام در مورد آیین اعلام رضایت قبلي براي مواد شیمیایي و آفت كشهاي خطرناك خاص در تجارت بین المللي ملحق شود و سند تصویب آن را نزد مرجع نگھدارنده تودیع نماید.

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده هاي آلي پايدار

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

هدف از معاهده:

 هدف این كنوانسیون حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آلایندههاي آلي پایدار كه داراي خصوصیات سمیت ، مقاومت در برابر تجزیه ، تجمع در بدن موجودات و انتقال از طریق هوا ، آب و گونه هاي مهاجر است مي باشد .
«لایحة الحاِق دولت جمهوري اسلامي ایران به كنوانسیون استكهلم در خصوص مدیریت زیست محیطي دوازده مادة شیمیایي با عنوان آلاینده هاي آلي پایدار»
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت اصول پنجاهم (50) و يكصد و يس و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده هاي آلي پايدار مشتمل بر يك مقدمه، سي ماده و شش ضميمه ملحق شده و سند تصويب ان را نزد امين كنوانسيون ارائه نمايد.

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

ماده 1- به منظور تامين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كاگاههاي مشمول و همچنين پيشگير ي از حوادث و بيماري هاي ناشي  از كار ، حفظ و ارتقاي سلامتي كارگران و سالم سازي محيط هاي كار ، تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج دراين آيين نامه در كارگاههاي كشور الزامي است .

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ ماشين‌ سمباده‌

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

 فصل‌ اول‌: تعاريف‌

 ماشين‌هاي‌ سمباده‌ - صيقل‌ - پرداخت‌

الف‌ - سنگ‌ سمباده:‌
 سنگ‌ سمباده‌ از ذرات‌ خاك‌ سمباده‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ ماده‌ معدني‌ آلي‌ يا صنعتي‌ بهم‌ چسبيده‌ شده‌ و تشكيل‌ قطعه‌ يا قرص‌ متراكمي‌ را مي‌دهد اين‌ قرص‌ به‌وسيله‌ موتور محركي‌ به‌ گردش‌ درمي‌آيد.

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

. ارسال شده در آیین نامه ها و مقررات.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 - 21 مورخ1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب نمود:

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393