فرم سنجش رضایت مشتری
 1. نام شرکت/مشتری(*)
  لطفا نام شرکت/مشتری را وارد نمائید.
 2. شماره تماس(*)
  لطفا شماره تماس خود را وارد نمائید.
  پیشنهاد: شماره تلفن همراه
 3. ردیفعواملامتیاز
  1نظر جنابعالی نسبت به کیفیت محصولات فولاد مهر از نظر ابعادی و شکل ظاهری چیست؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  2نظر جنابعالی نسبت به نحوه بسته بندی محصولات فولاد مهر چیست؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  3پاسخگویی و رفتار کارکنان فولاد مهر در قبال مشتریان از دیدگاه جنابعالی چگونه می باشد؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  4نظر جنابعالی در خصوص سبد محصولات (تنوع و تعداد) فولاد مهر چیست؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  5جنابعالی قیمت محصولات فولاد مهر را در مقایسه با کیفیت محصولات چگونه ارزیابی می کنید؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  6جنابعالی زمان تحویل محصولات درخواستی را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  7جنابعالی نحوه پاسخگویی به نظرات، پیشنهادات، و شکایاتتان را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  8جنابعالی کرایه حمل محصولات خریداری شده از فولاد مهر را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  9امتیازی که در یک نگاه کلی به فولاد مهر می دهید؟(*)لطفا یک گزینه را انتخاب نمائید.
  امتیاز نهایی
 4. تولید کنندگان برتر از دیدگاه جنابعالی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
  ورودی نامعتبر
 5. خواهشمند است با ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود، ما را جهت ارائه خدمات مطلوبتر همراهی فرمائید
  ورودی نامعتبر

 6.   بارگذاری مجددمقدار وارد شده نامعتبر می باشد.
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393