فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

استراتژی های مورد نظر شرکت در راستای جلب رضایت مشتریان

  • تلاش مستمر در راستای افزایش کیفیت.
  • ارتباط مستمر با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان.
  • تنوع محصول ازنظر کاربرد و شکل مقطع ،ابعاد ونیز فرایند تولید(پروفیلهای باز،بسته،لوله های صنعتی و ساختمانی).
  • بسته بندی مناسب و شناسنامه دار بودن محصولات.
  • تحویل محصول در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه.
  • امکان تولید محصول سفارشی براساس درخواست مشتری.
  • افزایش مرغوبیت برند شرکت درمقایسه با کارخانجات مشابه.

سنجش رضایت مشتری