فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/06/20

چهارشنبه 20 مرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه650,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه710,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه815,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه1,010,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,415,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,785,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,810,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,960,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,000,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,500 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,230 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,080 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,080 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,080 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,080 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,080 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,080 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,080 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,080 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,080 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,250 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,100کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,200کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,200کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,200کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،100کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،100کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،100کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،100کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،100کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،100کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،100کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,210کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,100کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،100کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,700 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,450 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,450 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,450 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,450 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,450 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،550 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،550 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،550 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،350 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.350 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,400 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,400 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,400 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,400 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,400 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,400 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,400 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,100 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,600 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،600 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,600 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,550 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,550 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,550 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,550 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,550 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,450 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9،750 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,550 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,900 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,450 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,350 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,350 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,450 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,450 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,400 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,600 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/05/16

چهارشنبه 16 مرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه685,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه800,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه965,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,320,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,565,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,720,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,940,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,035,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,820 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,290 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,140 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,140 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,230 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,230 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,230 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,230 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,230 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,230 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,230 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,390 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,100کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,200کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,200کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,200کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،150کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،150کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،150کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،100کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،100کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،100کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،100کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,100کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,100کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،100کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,700 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,450 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,450 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,450 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,450 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,450 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،750 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،600 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،600 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،600 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،250 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.250 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,450 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,450 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,450 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,450 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,450 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,450 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,450 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,130 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,650 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،750 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,750 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,750 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,700 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,570 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,570 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,570 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,400 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،400 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,000 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,250 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,900 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,000 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,800 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,900 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,900 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,800 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو7,800 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/05/13

شنبه 31 مرداد 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه685,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه800,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه965,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,320,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,565,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,720,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,940,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,035,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,820 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,290 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,140 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,140 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,230 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,230 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,230 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,230 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,230 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,230 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,230 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,390 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.446,100کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,200کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,200کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,200کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 76،150کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 96،150کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.56،150کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 166،100کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 176،100کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 156،100کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 196،100کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,100کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 276,100کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 236،100کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,700 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,450 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,450 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,450 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,450 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,450 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،750 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،450 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.450 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,450 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,450 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,450 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,450 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,450 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,450 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,450 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو6,100 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,800 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،850 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,850 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,900 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,800 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,650 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,650 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,650 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,400 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,400 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,400 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،900 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,500 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/04/31

دوشنبه 31 تیر 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه685,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه690,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه795,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه960,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,330,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,575,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,725,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,950,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,050,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,650 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,310 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,160 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,150 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,150 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,150 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,150 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,150 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,150 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,150 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,150 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,320 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,850کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.55,950کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.55,950کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.55,950کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 75،900کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 95،900کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.55،900کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،850کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،850کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،850کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،850کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 285,960کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,850کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،850کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,700 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,450 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,450 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,450 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,450 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,450 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،750 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،450 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.450 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,450 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,450 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,450 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,450 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,450 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,450 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,450 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو5,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,830 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،900 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,900 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,750 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,750 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,700 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,700 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,700 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,500 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,500 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,500 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،900 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,500 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 

لیست قیمت مقاطع فولادی 1398/04/29

پنجشنبه 29 تیر 1398

لیست آخرین قیمت تیرآهن

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تیرآهن 12 ذوب آهن12 متریIPE122شاخه675,000 
تیرآهن 14ذوب آهن12 متریIPE155شاخه690,000 
تیرآهن 16ذوب آهن12 متریIPE195شاخه790,000 
تیرآهن 18ذوب آهن 12 متریIPE225شاخه940,000 
تیرآهن 20ذوب آهن12 متریIPE276شاخه1,330,000 
تیرآهن 22ذوب آهن12 متریIPE315شاخه1,580,000 
تیرآهن 24ذوب آهن 12 متریIPE369شاخه1,730,000 
تیرآهن27ذوب آهن12 متریIPE434شاخه1,950,000 
تیرآهن 30ذوب آهن12 متریIPE500شاخه3,050,000 

لیست آخرین قیمت میلگرد

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
میلگرد 6.5 کلاف 4.5کیلو4,650 
میلگرد 8قزوینشاخه 6کیلو4,330 
میلگرد 10قزوین12 متری 7.5کیلو4,180 
میلگرد 12قزوین12 متری 11کیلو4,180 
میلگرد 14ذوب آهن/نیشابور12 متری 15کیلو4,270 
میلگرد 16ذوب آهن/نیشابور12 متری 19کیلو4,160 
میلگرد 18ذوب آهن/نیشابور12 متری 25کیلو4,160 
میلگرد 20ذوب آهن/نیشابور12 متری 30کیلو4,160 
میلگرد 22ذوب آهن/نیشابور12 متری 36کیلو4,160 
میلگرد 25ذوب آهن/نیشابور12 متری 47کیلو4,160 
میلگرد 28ذوب آهن/نیشابور12 متری 56کیلو4,160 
میلگرد 32ذوب آهن/نیشابور12 متری 75کیلو4,330 

 

لیست آخرین قیمت پروفیل

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنقیمت (تومان)واحد قیمتقیمت کارخانه
(تومان)
پروفیل 509-508-507ایرانیمتر 2.445,900کیلو 
قوطی 20*10ایرانیشاخه 4.56,000کیلو 
قوطی 25*10ایرانیشاخه 5.56,000کیلو 
قوطی 30*10ایرانیشاخه 6.56,100کیلو 
قوطی 20*20ایرانیشاخه 75،950کیلو 
قوطی 25*25ایرانیشاخه 95،950کیلو 
قوطی 30*20ایرانیشاخه 9.55،950کیلو 
قوطی 30*50ایرانیشاخه 165،900کیلو 
قوطی 30*60ایرانیشاخه 175،900کیلو 
قوطی 40*40ایرانیشاخه 155،900کیلو 
قوطی 60*40ایرانیشاخه 195،900کیلو 
قوطی 40*100ایرانیشاخه 286,010کیلو 
قوطی 70*70ایرانیشاخه 275,900کیلو 
قوطی 80*40ایرانیشاخه 235،900کیلو 

لیست آخرین قیمت ناودانی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ناودانی 6.5 6 متری 42کیلو4,700 
ناودانی 8 6 متری 42کیلو4,450 
ناودانی 10 6 متری 52کیلو4,450 
ناودانی 12 6 متری 64کیلو4,450 
ناودانی 14 12 متری 155کیلو4,450 
ناودانی 16 12 متری 170کیلو4,450 
ناودانی 18 12 متری 215کیلو6,400 
ناودانی 20 12 متری 230کیلو6,400 

 

لیست آخرین قیمت صفحه ستون

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق 8 فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،750 
ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 15اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،700 
ورق 20اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5،450 
ورق 25اکسین/کاویانبرش خورده -کیلو5.450 

 

لیست آخرین قیمت نبشی

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
نبشی 3ایرانی6 متری 9کیلو4,450 
نبشی 4ایرانی6 متری 15کیلو4,450 
نبشی 5ایرانی6 متری 22کیلو4,450 
نبشی 6ایرانی6 متری 32کیلو4,450 
نبشی 8ایرانی6 متری 58کیلو4,450 
نبشی 10ایرانی6 متری 90کیلو4,450 
نبشی 12ایرانی6 متری 130کیلو4,450 

لیست آخرین قیمت ورق سیاه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول 12کیلو5,900 
ورق سیاه 3فولاد مبارکه6*5/1 220کیلو5,830 
ورق سیاه 4فولاد مبارکه6*5/1 290کیلو5،900 
ورق سیاه 5فولاد مبارکه6*5/1 360کیلو5,900 
ورق سیاه 6فولاد مبارکه6*5/1 435کیلو5,750 
ورق سیاه 8فولاد مبارکه6*5/1 580کیلو5,750 
ورق سیاه 10فولاد مبارکه6*5/1 720کیلو5,700 
ورق سیاه 12فولاد مبارکه6*5/1 865کیلو5,700 
ورق سیاه 15فولاد مبارکه6*5/1 1080کیلو5,700 
ورق سیاه 20اکسین6*5/1 1445کیلو5,500 
ورق سیاه 25اکسین6*5/1 1805کیلو5,500 
ورق سیاه 30اکسین6*5/1 2165کیلو5,500 

 

لیست آخرین قیمت تسمه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
تسمه 20*5ایرانی12 متری 2کیلو5100 
تسمه 25*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 30*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 40*5ایرانی12 متری -کیلو5050 
تسمه 50*5ایرانی12 متری -کیلو5050 

لیست آخرین قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولتولیدکنندهشاخهاستانداردوزنواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
ورق گالوانیزه 4/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو10،900 
ورق گالوانیزه 5/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو9,500 
ورق گالوانیزه 6/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,750 
ورق گالوانیزه 7/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 8/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 9/0ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,500 
ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,300 
ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 
ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.25 5.7کیلو8,400 

 • پروفیل های چهارچوب
  پروفیل های چهارچوب
 • پروفیل های درب و پنجره
  پروفیل های درب و پنجره
 • پروفیل های قوطی مستطیل
  پروفیل های قوطی مستطیل
 • پروفیل های قوطی مربع
  پروفیل های قوطی مربع
 • انواع لوله
  انواع لوله
 • ورق شیت
  ورق شیت
 • پروفیل های زد (Z)
  پروفیل های زد (Z)
 • reinforcing
  reinforcing
 • industrial profile
  industrial-profile
 • wire
  wire
 • ccustom-made
  custom-made
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فولاد مهر سهند محفوظ می باشد © 1393